Slime tấn công 3

Tắt hoặc Quảng cáo tự tắt sau 15 giây ×