Liên hệ

Mọi liên hệ hợp tác hoặc khiếu nại với Trochovui.Biz, Vui Lòng nhập form liên hệ bên dưới.

Hoặc nếu cần gấp hoặc mức độ ưu tiên cao vui lòng liên hệ:

  • Tele: @merino19xx
  • Email: gamevui.ticket@gmail.com

Hãy tôn trọng và lịch sự như những người bạn nha.

[contact-form-7 id=”51d542a” title=”Form liên hệ 1″]